Miracle of life

The Maria Kloppers Campus is home to a little warrior who has had to fight very hard to stay alive.

Born prematurely at 34 weeks, she weighed just 1.1kg at birth. Audrey was diagnosed with chronic lung disease because her lungs were under developed. She struggled to breathe and needed oxygen support from a ventilator. She also had brain abnormalities and spent her first few months in a hospital.

Today little Audrey is safe in the loving arms of childcare workers at Maria Kloppers Campus. “She is growing very well and is gaining weight. She has not needed any oxygen assistance since her admission into our care”, says Lourika van Niekerk – Section Head at the baby unit of the Campus.

Audrey receives therapy for development delays and has monthly follow-ups at the Hypoxic-Ischemic Encephalopathy (HIE) Clinic. Her medical team is very impressed with her progress and hopeful for a good outcome.

We will keep you updated on little Audrey’s progress. Please keep an eye out for follow-up stories in future newsletters.

Die wonder van ‘n nuwe lewe

Maria Kloppers Kampus het die tuiste geword van ‘n dapper babatjie, wat hard moes veg om te oorleef.

Sy is op 34 weke gebore en het maar 1.1kg by geboorte geweeg. Audrey is gediagnoseer met ‘n kroniese longsiekte as gevolg van onderontwikkelde longe. Sy het moeilik asemgehaal en moes op ‘n ventilator geplaas word. Sy het ook abnormaliteite in haar brein gehad en moes die eerste paar maande van haar lewe in ‘n hospitaal deurbring.

Vandag is die kleine Audrey veilig in die liefdevolle arms van kinderversorgers by die Maria Kloppers Kampus. “Sy groei goed en tel gewig op. Sy het nog nie weer suurstof nodig gehad sedert sy in ons sorg geplaas is nie”, vertel Lourika van Niekerk – Afdelingshoof van die baba afdeling op die kampus.

Audrey ontvang terapie om haar ontwikkelingsagterstande aan te spreek en moet maandelikse opvolgbesoeke bring aan die Hipoksiese Isgemiese Enkefalopatie (HIE) kliniek. Haar mediese span is baie beindruk met haar vordering en optimisities oor ‘n goeie uitkoms.

Ons gaan u op hoogte hou van klein Audrey se ontwikkeling. Hou toekomstige nuusbriewe dop vir opvolgstories.

Share This Page